Dự án thi công mạng, camera, wifi thần tốc tổng kho miền nam GHTK tại Củ chi (khởi công 4-2018)

I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU

1. Thiết kế mạng thông mạch nội bộ cho 3 kho.
2. Hệ thống camera 350 camera quan sát hàng hóa.
3. Cung cấp dịch vụ IT
4. Hệ thống wifi hiệu xuất cao dáp ứng cho hơn 700 con người làm việc.

II. CÁC VẬT TƯ TRONG DỰ ÁN
– Camera quan sát Dahua
– Thêm thiết bị mạng Mikrotik , wifi Unifi
– Và nhiều thiết bị khác.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận yêu cầu
2. Báo giá chi tiết cho khách hàng
3. Khách hàng đồng ý báo giá
4. Hẹn thời gian thực hiện tại các địa điểm
5. Nghiệm thu kiểm tra , thanh toán.

IV. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Vừa hoạt dộng vừa thi công.
2. Không được rớt mạng trong quá trình thi công,
3. Không được tắt camera trong quá trình thi công.

V. NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

VI. HÌNH ẢNH SAU KHI HOÀN TẤT THỰC HIỆN

VII. BÁO GIÁ

VIII. BAN VẬN HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH

Tại ProBox , chúng tôi sử dụng phượng án vận hành hotline và app quản lý để tương tác , lưu trữ , truy cập dữ liệu thi công , tiếp nhận sự cố bất kỳ lúc nào.