HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

I/ MUA HÀNG ONLINE TẠI WEBSITE WWW.PROBOX.VN

  1. Bạn chọn các hàng hóa theo nhu cầu.
  2. Chọn bỏ vào giỏi hàng.
  3. Tiến hành tạo đơn hàng
  4. Nhân viên sẽ gọi lại xác nhận đơn hàng theo thông tin đã cung cấp.
  5. Vận chuyển hàng hóa theo đường bưu điện.

II/ MUA HÀNG ONLINE THÔNG QUA CÁC KÊNH LIVESTREAM , MẠNG XÃ HỘI, SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

III/ MUA HÀNG OFFLINE TẠI CÁC CỬA HÀNG PROBOX GẦN NHẤT