LỢI THẾ KINH DOANH

3 phân khúc kinh doanh song song, tối ưu nguồn thu.
Luôn luôn vận hành 3 nhóm công việc song song, tối ưu thời gian nhân sự.
Quy trình quản lý kỹ thuật 3 cấp độ – Shop chỉ trả lương cho tại cấp độ 3 nhưng vẫn giải quyết được các công việc cần 3 cấp độ.

Mô hình nhượng quyền quý đối tác tham khảo tại : https://nhuongquyen.probox.vn