LỢI THẾ THÍCH NGHI

Đối với từng bộ phận đã được ProBox quản lý quy trình thích nghi và quản lý rời vị trí , giúp chủ shop hoàn toàn yên tâm tập trung và kế hoạch quan hệ kinh doanh và kiểm soát nhân sự. Nâng cao hiệu quả kinh doanh tăng lợi nhuận ở tầm vĩ mô.

99% chi phí thất thoát từ phìa con người đó là : sự thích nghi.
– Trung bình mỗi nhân sự vào làm việc cần có thời gian tầm 1 tháng mới có thể thành thạo công việc, hơn nửa tròng vòng 1 tháng đó nếu công sức đào tạo đã hoàn tất mà nhân lực xin nghỉ do không phù hợp thì sẽ rất mất thời gian. Khi đó ProBox sẽ áp dụng quy trình thích nghi và hổ trợ rời vị trí giúp việc vận hành không gián đoạn, đủ thời gian để tuyển nhân sự vào vị trí đó.

Mô hình nhượng quyền quý đối tác tham khảo tại : https://nhuongquyen.probox.vn