THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO (Access Control) Dahua ASM102(V2)

.- Giao tiếp USB với máy tính.
– Không dùng nguồn phụ

    Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !