Thiết bị mạng UniFi Switch 24

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24
• (24) Cổng mạng tốc độ 1G
• (2) Cổng quang SFP
• (1) Cổng Serial Console
• Non-Blocking Throughput: 26 Gbps
• Switching Capacity: 52 Gbps
• Forwarding Rate: 38.69 Mpps
• Lắp đặt tủ Rack

    Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !