Quy trình QC thi công

Sau khi thi công xong đội ngủ QC sẽ tiến hành kiểm tra thiết kế theo các công đoạn sau:

1. Kiểm tra thẩm mỹ thẫm mỹ thi công.
2. Kiễm tra cấu hình hệ thống.
3. Chạy thử nghiệm chịu tải của hệ thống.

Hoàn tất các bước kiểm tra sẽ đội ngủ thi công sẽ tiến hành bàn giao khách hàng :

1. Khách hàng kiểm tra tính thẩm mỹ.
2. Vận hành thực tế.

Tiếp nhận và tư vấn thi công : https://probox.vn/tiep-nhan-va-qc/tiep-nhan-tu-van/