Rocket Launch

Sàn TMĐT PROBOX CENTER , đang cập nhật dữ liệu ....

Trang web đang đồng bộ dữ liệu sản phẩm, chính sách giá công khai, quy tắc đặt hàng thấp nhất từ các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ ...

Quy trình đồng bộ và giao dịch B2B tại giai đoạn 1 : theo hướng từ core BM lên Sàn

1. doanh nghiệp , cửa hàng bán lẻ : xây dựng sản phẩm và giá công khai trên phần mềm ProBox One

2. Thực hiện chọn sản phẩm bán B2B : và bấm đồng bộ.

3. Xây dựng bảng chiếc khấu cơ bản : để phần mềm bổ trợ xử lý giao dịch B2B.

4. Xây dưng bảng chiếc khấu nâng cao : áp dụng cho từng đối tác và SKU.

5. Cuối cùng là hoạt động truyền thông, chủ động chào hàng và thụ động nhận đơn hàng đến.

Quy trình này vận hành trên Module Sàn TMĐT ProBox Center , có trên phần mềm ProBox One

Tại giai đoạn 2 : sàn sẽ mở công khai cho quý doanh nghiệp hiểu nguyên lý vận hành của sàn và tham gia vào mạng lưới giao dịch B2B chuyên sâu