Thi công mạng , máy chủ, wifi cho văn phòng nhỏ tại Bình Thạnh, HCM

I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU

1. Tháo lắp và di chuyển thiết bị IT sang địa chỉ mới
2. Thiết kế lại hệ thống mạng , wifi cho phù hợp với văn phòng mới.
3. Yêu cầu tiến độ gấp để kịp khai trương.

II. CÁC VẬT TƯ TRONG DỰ ÁN
– Vật tư sử dụng lại
– Thêm thiết bị mạng và wifi

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận yêu cầu
2. Báo giá chi tiết cho khách hàng
3. Khách hàng đồng ý báo giá
4. Hẹn thời gian thực hiện.
5. Nghiệm thu kiểm tra , thanh toán.

IV. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Mục tiêu thực hiện : không để phát sinh sự cố nghiêm trong sau thi công và có dữ liệu trong quá trình thi công được cập nhật lên hệ thống để phục vụ tốt nhất quá trình bảo trì, kế thừa dữ liệu phục vụ vụ cho các vấn đề khác trong 1 dự án.
2. Các vật tư chọn là các loại có khả năng ổn định và bền để nâng cao chất lượng dự án và giảm sự cố sau thi công.

V. NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

VI. HÌNH ẢNH SAU KHI HOÀN TẤT THỰC HIỆN

VII. BÁO GIÁ

VIII. BAN VẬN HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH

Tại ProBox , chúng tôi sử dụng phượng án vận hành hotline và app quản lý để tương tác , lưu trữ , truy cập dữ liệu thi công , tiếp nhận sự cố bất kỳ lúc nào.