Triển khai Tổng Đài Điện Toán ProBox – 5 user và 5 máy điện thoại Yealink t19 e2 tại công ty Thành Phát

I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU

1. Là doanh nghiệp mới, cần có tổng đài để làm việc như các công ty khác
2. Yêu cầu thêm : có thể giám sát cuộc gọi thời gian thực : tức là kiểm tra cuộc gọi ngay lập tức không phải đơn cuối tháng báo cáo
3. Có thể nghe lại các ghi âm ngay lập tức.
4. Xuất file *.CSV mở bằng excel báo cáo tổng thể cho giám đốc.

II. CÁC VẬT TƯ TRONG DỰ ÁN
– Giải pháp tổng đài điện toán iVOIP.WORK – 5 user
– 5 máy điện thoại Yealink
– Cáp mạng, bộ chia mạng.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận yêu cầu, xử lý thông tin
2. Báo giá chi tiết cho khách hàng
3. Khách hàng đồng ý báo giá, thanh toán trước khi thực hiện.
4. Hẹn thời gian thực hiện tại địa điểm sử dụng.
5. Nghiệm thu kiểm tra.

IV. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Mục tiêu thực hiện : không phát sinh bất kỳ chi phí nào.
2. Các vật tư chọn là các loại có khả năng ổn định và bền để nâng cao chất lượng dự án và giảm sự cố sau thi công.

V. NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

VI. HÌNH ẢNH SAU KHI HOÀN TẤT THỰC HIỆN

VII. BÁO GIÁ

Cam kết giá rẻ nhất và chất lượng nhất.

VIII. BAN VẬN HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH

Tại ProBox , chúng tôi sử dụng phượng án vận hành hotline và app MTSG để tương tác , lưu trữ , truy cập dữ liệu thi công , tiếp nhận sự cố bất kỳ lúc nào.

Tham khảo thêm tổng đài điện toán , bấm tại đây !